Úvodní ustanovení 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Parabellum shop. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Ochrana osobních údajů

Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu Parabellum shop jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.

Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

V případě uvedení nepravdivých údajů (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy Parabellum shop a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

Platební podmínky

a) Platba při převzetí zboží - dobírka 150Kč

b) Platba převodem na účet provozovatele 100Kč

c) Doprava na Slovensko, platba převioem 500 Kč

c) Platba v hotovosti při osobním odběru (po telefonické domluvě)

d)Při posílání na Slovensko účtujeme poštovné a balné v rozpětí 300-500Kč podle váhy zásilky.
Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, který je totožný s číslem vaší objednávky. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden správně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží nebude expedováno. Pro snadnější komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu. Při platbě převodem prosíme uhraďte částku na náš účet č. 2501564022 /2010 co nejdříve, nejpozději však do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení o přijetí objednávky. Veškeré dodávky obsahují daňový doklad (fakturu) a dodací list, který je zároveň i listem záručním. Podle dodacího listu si po převzetí zásilky prosím překontrolujte její věcnou i cenovou správnost. Zboží objednané prostřednictvím serveru Parabellum shop je až do zaplacení zakázky majetkem jeho provozovatele. 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného.

Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.